Chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể đánh chìm cả con tàu lớn.