Tôi không thấy xúc phạm đâu. Sự xúc phạm cũng như món đồ uống; nó chỉ có ảnh hưởng khi nó được chấp nhận. Và lòng kiêu hãnh là món hành lý quá nặng cho cuộc hành trình của tôi.-I was not offended, my love. An insult is like a drink; it affects one only if accepted. And pride is too heavy baggage for my journey…

Nếu tất cả máy in đều quyết chỉ in cho tới khi chắc chắn điều chúng in sẽ không xúc phạm bất cứ ai, sẽ có rất ít thứ được in ra.-If all printers were determined not to print anything till they were sure it would offend nobody, there would be very little printed.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?